Persondatapolitik

I forbindelse med dit dit besøg på vores hjemmeside Cykelpartner.dk behandler vi løbende personoplysninger om dig. Det er udelukkende Cykelpartner, der er dataansvarlig for behandlingen.
Ydermere behandler vi oplysninger, når du gennemfører et køb. Vores behandling sker på baggrund af, at vi skal udføre en ordre for dig. For at din ordre kan gennemføres har vi modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, e-mail, telefonnr./mobilnr. I nogle tilfælde ønsker kunder at benytte deres returret og få penge tilbage. I dette tilfælde, og kun i dette tilfælde, er vi i besiddelse af dit kontonr.

Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen og Cykelpartners legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi skal opfylde en kontrakt for dig, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette formål.

Hvem videresendes dine oplysninger til:

For at kunne gennemføre ordren med dig videresender vi navn, adresse og mail til relevant tredjemand. I din sag vil det være:

Bambora, NETS, Quickpay, 3D Logistik, Post Nord, BRING, DAO, DHL, Coolrunner, Homerunner, Viabill, Santander, Klarna, Marketingplatform, Hello Retail, Trustpilot, DIXA, Dynalogic, Chainbox, Tecsys, Mobilepay.

Ydermere kan der tilgå personoplysninger til vores revisor ved stikprøvekontrol.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig:

Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 5 år efter, at en kontrakt er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor Cykelpartner kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.

Behandling af uopfordret, samt opfordret jobansøgninger:

Ved opfordrede ansøgninger behandler og opbevarer vi alle afgivne personoplysninger så længe rekrutteringsforløbet er i gang, hvorefter vi sletter personoplysningerne. Et rekrutteringsforløb vil maksimalt vare 6 måneder, idet vi ikke lukker et rekrutteringsforløb før prøvetiden er udløbet. Giver du os besked på at slette dine personoplysninger tidligere, efterkommer vi naturligvis dette.
Vi opbevarer aldrig uopfordrede ansøgninger i mere end 6 måneder efter modtagelsen. Hvis vi indkalder dig til jobsamtale, opbevarer vi ansøgningen, indtil vi har truffet en endelig afgørelse. Hvis du meddeles et afslag før de 6 måneder er gået, sletter vi ansøgningen umiddelbart herefter.

Indsigtsret: (ret til at se oplysninger)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. For at få insigtsret beder vi dig sende en mail til info@cykelpartner.dk, der videregiver din henvendelse til den dataansvarlige.

Dine rettigheder og adgang til at klage:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: kem@cykelpartner.dk. Du kan også ringe til os på tlf. 39403131, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til berigtigelse: (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger: (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke:
Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, du har givet os i forbindelse med eksempelvis modtagelse af nyhedsbrev. Hvis du ønsker at tilbagetrække dit samtykke bedes du kontakte os på info@cykelpartner, hvor din henvendelse vil blive viderestillet til den dataansvarlige hos os.

Ret til at klage:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (her)